obwieszczenie budowa linii napowietrznej SN-15 kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w miejscowości Boniewo


WÓJT GMINY BONIEW0                                                           Boniewo, dnia 24.09.2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że  w dniu 24.09.2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą :
„Budowa linii napowietrznej SN-15 KV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 KV                  w miejscowości Boniewo”
 
Położenie:
 
- działki o  numerach ewidencyjnych  : 127/3, 160, 161/1.
 
 
  decyzja dalej (69kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Anna Grunt (24 września 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 września 2012, 17:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1910