Przebudowy i remontu drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Osiecz Mały – Bnin od km. 0+000 do km 2+595,0”


 
 
Nr TIiRG 6220-8/2012                                             Boniewo, dnia 20 września 2012 r.
 
 
 
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
 
 
      Stosownie do  art. 61§ 4 KPA zawiadamiam, o wszczęciu  postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Wójta Gminy w Boniewie  dotyczącego „Przebudowy i remontu drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych  na odcinku Osiecz Mały – Bnin od km. 0+000 do km 2+595,0”
 
  Otrzymują :
 
Tablica ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Boniewie,strona www.bip.boniewo.p
a/a
     
  Karta informacyjna pobierz (256kB) word wniosek pobierz (31kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Anna Grunt (20 września 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2012, 14:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779