montażu instalacji zewnętrznej, gazu płynnego do suszarni z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego oraz przyłączem gazowym Otrzymują : 1. a/a, 2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie, 3. strona www.bip.boniewo.pl


 
 
Nr TIiRG 6220-6/2012                                     Boniewo, dnia 16 lipca  2012 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      
 
          Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam że w dniu  26 lipca  2012 roku,  na wniosek  Pana  Mirosława Sosińskiego Prezesa  Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego  „SOMIR” Sp. z o.o. w miejscowości Wieniec 72 c, 87-880 Brześć Kujawski/ wpł.  /04.06.2012r./ o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego  do suszarni wraz z naziemnymi zbiornikami  gazu płynnego o pojemności  V= 4 x 6700 dm3  każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7  na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki,
została wydana została decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego  do suszarni wraz z naziemnymi zbiornikami  gazu płynnego o pojemności  V= 4 x 6700 dm3  każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7  na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.
 
                      
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie gminy, pokój nr 4, w godz. 7:15 – 15:15.


załączniki dalej (37kB) word dalej (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Grunt (27 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 lipca 2012, 12:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2204