montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego suszarni wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego o , na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.


 
 
Nr TIiRG 6220-5/2012                             Boniewo, dnia 12 czerwca 2012 r.
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      
 
         Stosownie do   art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku  Pana Mirosława Sosińskiego Prezesa  Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego  „SOMIR” Sp. z o.o. w miejscowości Wieniec 72 c, 87-880 Brześć Kujawski/ wpł.  04.06.2012 r./ dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji zewnętrznej, zbiornikowej gazu płynnego  do suszarni wraz z naziemnymi zbiornikami  gazu płynnego o pojemności  V= 4 x 6700 dm3  każdy, na płycie betonowej oraz przyłączem gazowym PE 32,0 x 3,0 lub PE 50,0 x 4,7  na terenie działki 28/2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.
 
 
 
  Załączniki dalej (117kB) pdf dalej (147kB) pdf dalej (392kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Grunt (27 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 lipca 2012, 12:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045