Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej..."


 
 
 
Nr TIiRG 6220 –6/2012                                Boniewo, dnia 15 czerwca  2012 r.
 
 
 
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
 
 
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Mirosława Łukaszewskiego  prowadzącego Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze  we wsi Arciszewo 30, dla przedsięwzięcia
Pn. „„ Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q= 25,0  m3/h, zlokalizowane                            w miejscowości Arciszewo, na działce o nr ewid. 153 – obręb Arciszewo, gm. Boniewo”
 
 
 
Do wiadomości :
 
1. Strona www.bip.boniewo.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (15 czerwca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 czerwca 2012, 13:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2199