Częściowe uregulowanie linii brzegowej jeziora w miejscowości Grójec dz. nr 18.


WÓJT GMINY BONIEW0                                            Boniewo, dnia 23 kwietnia 2012  r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.04.2012 r. Wójta Gminy w Boniewie zostało wszczęte postępowanie  w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą : „Częściowe uregulowanie linii brzegowej jeziora w miejscowości Grójec „  dz. nr 18.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 kwietnia 2012, 12:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1848