„ Budowa sieci wodociągowej - rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”.


Nr TIiRG 6220 – 3/2012                                Boniewo, dnia  2 kwietnia 2012 r.
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
 
 
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Wójta Gminy w Boniewie  dotyczącego przedsięwzięcia   pt. :  „ Budowa sieci wodociągowej -  rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”.
 
 
Otrzymują :
 
Wszystkie strony postępowania :
 
1. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
    O/T w Bydgoszczy, 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38,
2. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
   we Włocławku, ul. Okrzei 72 a,
3. Starosta Włocławki, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28,
4. Gmina Boniewo, 87-851 Boniewo, ul. Szkolna 28.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (2 kwietnia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2012, 17:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2235