Budowa kurnika o powierzchni produkcyjnej 1800 m2 i 30 600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą,


 
 
Nr TIiRG 6220 – 4/2012                                Boniewo, dnia 13 kwietnia 2012 r.
 
 
 
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
 
 
 
Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam o wszczęciu postępowania   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dotyczącego przedsięwzięcia  pt. : Budowa kurnika o powierzchni  produkcyjnej 1800 m2  i 30 600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, należącą do pani Anny Kowalskiej, w miejscowości Sułkówek 5 na działce 134/1, gmina Boniewo.”
 
 
 
Otrzymują :                                               
1. Pani Anna Kowalska zam. Sułkowek 5,
2. a/a
3. www.bip.boniewo.pl
4. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (13 kwietnia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2012, 17:38:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1843