„przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska –Boniewo-Borzymie od km 9 + 615 do km 19 + 000”.


Nr TIiRG 7632-4/2011                                                             Boniewo, dnia 28.10.2011 r.
 
 
 
  I N F O R M A C J A
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie,  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227), informuję, że w dniu  28 października 2011 roku została wydana decyzja  Nr TIiRG 7632-4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn. :
 
„przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska –Boniewo-Borzymie od km  9 + 615 do km 19 + 000”.
 
 
Z treścią  decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, można się  zapoznać  w Urzędzie Gminy w dziale inwestycji  w godz 7:15 do 15:15,  jak również na stronie internetowej www.bip.boniewo.pl        
 
  1.Postanowienie Wójta Gminy Boniewo pobierz (55kB) word
  2. Decyzja Wójta Gminy w sprawie środowiskowych uwarunkowań pobierz (61kB) word
  3.Wniosek pobierz (72kB) pdf
  4.Karta informacyjna pobierz (1067kB) pdf
  5. Inwentaryzacja przyrodnicza pobierz (1034kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (2 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2011, 07:27:18)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2011, 15:14:40)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2368