Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzymie od km 9+615 do km 19+000,


TIiRG7632-4/2011                                                              Boniewo, dnia 31.08.2011 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000  Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) , zawiadamiam iż na wniosek  Pana Mirosława Karolaka „eMWu KAROLAL”  ul. Jana III Sobieskiego 9,  63-400 Ostrów Wielkopolski,  działającego  w imieniu Inwestora  Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku z/s w Jarantowicach ,              87-850 Choceń  zostały podjęte czynności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
 
Przebudowie drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzymie 
od km 9+615 do km 19+000,
 
 realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych    94, 95,104, 160, 173 w  obrębie  ewid. Boniewo gmina Boniewo,  nr 106  w obrębie  ewid. Łąki Zwiastowe gmina Boniewo,
 nr 84  w obrębie ewid.  Łąki Markowe gmina Boniewo, nr 137, 139, 149, 206/1, 206/7w obrębie ewid. Borzymowie gmina Choceń, nr  2 w obrębie ewid. Niemojewo gmina Choceń, nr 41  w obrębie ewid. Borzymie gmina Choceń,  nr 35, 36, 225/5,  w obrębie ewid. Choceń gmina Choceń, nr 50 w obrębie ewid. Janowo gmina Choceń.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Boniewie  : www.bip.boniewo.pl   oraz wypieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28.
 
 
 
Załączniki :
 
1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz (72kB) pdf
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, pobierz (1067kB) pdf
3. Inwentaryzacja przyrodnicza pobierz (1034kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (2 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 września 2011, 19:07:12)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 września 2011, 10:56:21)
Zmieniono: zamieszczono załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3838