budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Łąki Wielkie 2”, linii kablowej nN o długości ok. 130 m zakończonej złączem kablowo pomiarowym ZK1+1TL dla zasilania działki 179/1 oraz linii kablowej nN o długości ok. 220 m


WÓJT GMINY BONIEW0                                                   Boniewo, dnia 21 czerwca 2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam, że  w dniu  27.05.2011 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą :
 
 budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Łąki Wielkie 2”, linii kablowej nN o długości ok. 130 m zakończonej złączem kablowo pomiarowym ZK1+1TL dla zasilania działki 179/1 oraz linii kablowej nN o długości ok. 220 m w kierunku istniejącego słupa linii napowietrznej na działkach nr ewid. 179/1, 179/2 położonych w miejscowości Osiecz Wielki i na działce nr ewid. 19/2 położonej w miejscowości Wólka Paruszewska gmina Boniewo.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (21 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2011, 19:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3584