budowa linii kablowej niskiego napięcia (nN) długości ok. 15 m, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 KV „KANIEWO 3”

                                                 Boniewo, dnia 22.03.2011 rok                                                     

 
 
O B W I E S  Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami/ zawiadamiam, że na wniosek  Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Janusz Sikorski, Sławomir Zajączkowski z Aleksandrowa Kujawskiego przy ul. Słowackiego 28 A reprezentującego ENERGE – OPERATORA S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Toruniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji liniowej :
  - budowa linii kablowej niskiego napięcia (nN) długości ok. 15 m,
 - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 KV „KANIEWO 3”
 
 
W załączeniu:
- mapka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (22 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2011, 14:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2038