budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 56 położonej w miejscowości Łączewna


O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 20 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja  nr TIiRG 7331-31/2010 o warunkach  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnej polegającego na zabudowie  rekreacji indywidualnej : budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz niezbędną infrastruktura techniczną  na działce nr 56 położonej w miejscowości Łączewna. 
Uwagi i wnioski można składać  w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój nr 4 w godz. 7:15 – 15:15 , w terminie 14 dni od dnia 20.08.2010 r. do 02.09.2010 r.
 
 
Załączniki :
 
1. decyzja o warunkach zabudowy. pobierz (134kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2010, 07:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2040