Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy”


 
OBWIESZCZENIE
 
      
 
      Wójt Gminy Boniewo, działając  na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że  w dniu 18 sierpnia 2010 roku  na wniosek Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND”  Sp.z o.o. ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy” realizowane na działce w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo numer 97/1.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie urzędu pokój nr 4  w godz. 7:15 – 15:15.

Karta informacyjna pobierz (120kB) word
Decyzja pobierz (96kB) word
Postanowienie pobierz (99kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2010, 07:46:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2894