budowa 7 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 17/2 i 17/1 położonej w miejscowości Boniewo.


 
 
Nr TIiRG 7331-21/2010                                                      Boniewo, dnia 10.08.2010 r.
 
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu    i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 10 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja  nr TIiRG 7331-21/2010  o warunkach  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnej polegającego na zabudowie  mieszkaniowej jednorodzinnej : budowa 7 budynków mieszkalnych wraz  z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 17/2 i 17/1 położonej  w miejscowości Boniewo.
 
Uwagi i wnioski można składać  w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój nr 4 w godz. 7:15 – 15:15.
 
 
Załączniki :
 
1. decyzja o warunkach zabudowy. pobierz (104kB) word
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 sierpnia 2010, 15:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2027