budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 56 położonej w miejscowości Łączewna.


 
 
Nr TIiRG 7331-31/2010                                                     Boniewo, dnia 10.08.2010 r.
 
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
  
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniui zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy rekreacji indywidualnej : budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.  56 położonej w miejscowości Łączewna.
 
Uwagi i wnioski można składać  w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój nr 4 w godz. 7:15 – 15:15.
 
 
Załączniki : pobierz (510kB) word
 
1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. mapa sytuacyjno-wysokościowa.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 sierpnia 2010, 15:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2422