wydania decyzji o warunkach na zmianę sposobu użytkowania :


   

                                                                                        Boniewo, dnia 06.08.2010 r.
Nr TIiRG 7331 -29/2010
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o  warunkach na zmianę sposobu użytkowania :
 
 1. budynku wolnostojącego o konstrukcji tradycyjnej trzykondygnacyjny z domu 
   letniskowego na dom mieszkalny  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 64/7                  
   w miejscowości Łączewna  gmina Boniewo własność Pani Marlena Oboza zam. Rąbień  
   AB ul. Ziemińska 23,
 
2. budynku wolnostojącego o konstrukcji tradycyjnej dwukondygnacyjny z domu 
   letniskowego na dom mieszkalny  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 64/5                  
   w miejscowości Łączewna  gmina Boniewo własność Pani Marlena Oboza zam. Rąbień  
   AB ul. Ziemińska 23.
       
       Opinie i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Boniewie  pokój nr 4 w godz.             od 7:15 – 15:15.
 
 
 
Załączniki :
 
1 wniosek o wydanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania budynków.
2. mapa  sytuacyjno-wysokościowa.
 
Wniosek  dalej (493kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 sierpnia 2010, 10:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2052