Przebudowa drogi gminnej Lubomin


 Nr TIiRG – 7632-7/2009                                                           Boniewo, dnia 07.12.2009 r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6   ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U .Nr 199 poz. 1227) o Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, na wniosek Wójta Gminy,
dnia 7.12.2009 r została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na następujące  przedsięwzięcie  :
 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Gmina  Boniewo
 
Z treścią decyzji  oraz dokumentacja sprawy, można się  zapoznać  w tutejszym urzędzie –  referat inwestycyjny codziennie  w godz. 7 15 – 15 15.
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz (46kB) word
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (7 grudnia 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2009, 15:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1818