Zmiany do budżetu

Zmiany do budżetu

Zarządzenie 32/2010

 Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 32/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 28/2010

Zarządzenie Wójt Gminy Boniewo Nr 28/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu  [...]

Uchwała XXXV/199/10

Uchwała XXXV/199/10Rady Gminy Boniewoz dnia 28 czerwca 2010 rokuZmieniająca uchwałę Nr XXXI/163/09 rady gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

uchwała Nr XXX/162/09

Uchwała  Nr XXX/162/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

Zarządzenie Nr 17/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 17/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku Zmieniające uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 [...]

uchwała Nr XVII/90/08

Uchwała Nr XVII/90/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 [...]

uchwała Nr XVI/77/08

Uchwała nr XVI/77/08Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2008zmieniająca uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 [...]

Zarządzenie Nr 3/2008

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta gminy Boniewo z 26 marca 2008 roku zmieniające uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z 12 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 32/07

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 grudnia 2007 roku zmieniające uchwałę Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok [...]

Uchwała nr XI/42/07

Uchwała Nr XI/42/07 z 16 października 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/15/07 z 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu [...]

Uchwała Nr X/37/07

Uchwała Rady Gminy Boniewo Nr X/37/07 z 29 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 rok [...]

Uchwała Nr IX/34/07

Uchwała Nr IX/34/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 lipca 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo [...]

Zarządzenie Nr 6/07

Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy Boniewo z 18 maja 2007 roku zmieniające uchwałę Nr VI/15/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 [...]

Uchwała Nr VII/27/07

Uchwała Nr VII/27/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo [...]

Uchwała Nr VI/25/07

Uchwała Nr VI/25/07 rady Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/15/07 rady Gminy Boniewo [...]

Uchwała Nr IV/14/06

Uchwała Nr IV/14/2006 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/111/05 Rady Gminy Boniewo [...]

Uchwała Nr II/7/06

Uchwała Nr II/7/06 rady Gminy Boniewo z dnia 4 grudnia 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/111/05 Rady Gminy Boniewo [...]

Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Boniewo z 15 listopada 2006 roku zmieniające uchwałę Nr XXIV/111/05 w sprawie budżetu na 2006 rok [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 21/2006

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 21/2006 z 28 września 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/III/05 Rady Gminy Boniewo  [...]

Uchwała Nr XXVIII/128/06

Uchwała Nr XXVIII/128/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 5 września 2006 zmieniająca uchwałę nr XXIV/111/05 [...]

2006

Uchwała Nr XXVI/116/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/111/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Załącznik Nr 3- Plan finansowy zadań [...]

metryczka