Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo- zmiana decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.3.1.2024 

Boniewo, dn. 19.06.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 19.06.2024 r., na wniosek Pani (………..)*została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” w zakresie powierzchni zabudowy oraz szerokości
elewacji frontowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 czerwca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 czerwca 2024, 10:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131