Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.11.2024

 Boniewo, dn. 10.06.2024 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 10.06.2024 r., na wniosek Pana (………..)*została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do
 informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 czerwca 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 czerwca 2024, 14:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108