Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730.11.2024 

Boniewo, dn. 16.04.2024 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 16.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 kwietnia 2024, 13:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105