Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku gospodarczego na działce nr 153/2 obręb Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.7.2024

 Boniewo, dn. 10.04.2024 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2024 r., na wniosek Pana (………..)*,           w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani (………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku gospodarczego na działce nr 153/2 obręb Arciszewo,
gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 kwietnia 2024, 13:34:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98