Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny na działkach nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730.31.2023 

Boniewo, dn. 01.12.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)*, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan (………..)*, z dnia 28.11.2023 r. /data wpływu do urzędu: 29.11.2023 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny na działkach nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 grudnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2023, 12:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142