Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 74/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.27.2023

 Boniewo, dn. 24.11.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.11.2023 r., na wniosek Pani(………..)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 74/1 w miejscowości Arciszewo, gm.
Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2023, 14:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168