Budowa drogi w Leśnictwie Lubraniec uroczysko Michałowo na działkach nr 92, 93 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.30.2023 

Boniewo, dn. 21.11.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek wnioskodawcy Nadleśnictwo Kutno, Chrosno 13, 99-306 Łanięta z dnia 16.11.2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi w Leśnictwie Lubraniec uroczysko Michałowo na działkach nr 92, 93 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Boniewie w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 listopada 2023, 15:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166