Budowa silosu zbożowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.25.2023 

Boniewo, dn. 20.09.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia 20.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa silosu zbożowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 września 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2023, 15:23:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267