Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 64/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730.23.2023 

Boniewo, dn. 20.09.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2023 r., na wniosek Pani(………..)*, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan (………..)*, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia        7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – pod nazwą

 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 64/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 września 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2023, 15:21:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271