Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 w obrębie działki nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730.10.2023

 Boniewo, dn. 30.05.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2023 r., na wniosek Pana(...........)* została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego prze działkę  nr 81 w obrębie działki nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2023, 18:52:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283