Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6733.4.2023

 Boniewo, dnia 14 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia stronyo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia

pn.:„Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nrewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk,gmina Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczeniana tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 .
WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 marca 2023, 12:34:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316