Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzynie

ZPiPF.2.2023 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzynie Ogłoszenie nr 2023/BZP 00122379/01 z dnia 2023-03-06 (ID 736291)

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings


Na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o. Korwinów .

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 marca 2023, 13:19:01)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 marca 2023, 12:02:20)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170