Zapytanie ofertowe -schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczych

Zaproszenie do składania ofert
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, NIP 888 290 25 41
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie,  tel. 54 284 01 81, adres e-mail: kierownik@gops.boniewo.pl
 
II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ” Prawo zamówień publicznych” (Dz. U z 2022r. Poz. 1710,1812,1933,2185 )
Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  Boniewo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004r. ( Dz. U. Z 2021 r. poz. 2268,2270, z 2022r. Pozycja 1,66,1079,1692,1700,1812,1967,2127,2140) w postaci :
1)      schroniska dla osób bezdomnych,
2)      schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczych zapytanie ofertowe DDPpdf.pdf (866kB) pdf załacznikiDDP.docx (14kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 grudnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 grudnia 2022, 17:31:03)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 grudnia 2022, 17:36:12)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 580