Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo etap I

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo etap I ogłoszenie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00205005/01 z dnia 2021-10-05 (ID 516858)


postępowanie jest dostępne na stronie


https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings

UNIEWAŻNIENIE

  postępowanie unieważniono na podstawie  art. 255 pk3 ustawy PZP Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zmawiający zamierza poznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 października 2021, 16:51:55)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 października 2021, 19:09:45)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167