Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
   
   


ZPiPF. 6730 - 7/2021      Boniewo, dn. 22.02.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ............................... z dnia      19.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna,  gm. Boniewo".

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                                  Wójt Gminy Boniewo
                                                                      Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2021, 14:17:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24