Zarządzenia Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z 2024 roku