Zarządzenia Kierownika GOPS Anny Maciejewskiej z 2023 roku