Zarządzenia Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z 2021 roku