Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2019 roku