Zarządzenia Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z 2014 roku