Zarządzenia Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z 2013 roku