Zarządzenia Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z 2012 roku