Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Boratyńskiej z 2012 roku