Zarządzenia Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z 2010 roku