Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Boratyńskiej