Zarządzenie nr 12/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 13 maja 2009w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 12/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 maja 2009


w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr12/2009
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 13 maja 2009r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 
            Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 z późn. zm.) w związku
z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
 
            Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., powołuje się obwodowe
komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.


§ 2
 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                            Wójt Gminy
                                                                       mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2009
                                                              Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 maja 2009r.
 
 
SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ  NR 1 W BONIEWIE
 
1.Majewski Zenon               
2.Rybowska Stanisława                   
3.Ciechalski Piotr               
4.Rosiński Henryk              
5.Szymańska Elżbieta                     
6.Wiśniewski Daniel                       
7.Kubiak Lesław                  
8.Marciniak Karol               
9.Mikołajczak Janusz          
10.Woźniak  Zbigniew
11.Grochowina Ewa
 
 
SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ NR 2 W LUBOMINIE
 
1.Wojciechowski Tomasz
2.Wójcińska Urszula
3.Fras Karolina
4.Rosiński Łukasz
5.Świeciak Liliana
6.Feliniak Joanna
7.Mikołajczak Elżbieta
8.Lewandowska Ewelina
9.Mikołajczak Bogumił
10.Baurski Włodzimierz
11.Góreczny Marek
 
SKŁAD OSOBOWY
OBWODOWEJ  KOMISJI WYBORCZEJ NR 3
W OSIECZU MAŁYM


1.Torzewski Ryszard
2.Suty Małgorzata
3.Ciechalski Kamil
4.Rudzka Danuta
5.Bednarowicz Mariola
6.Kubiak Elżbieta
7.Kosmowska Karolina
8.Lewandowska Żaneta
9.Wojasińska Wanda
10.Ziółkowski Tadeusz
11.Dorabiała Marek

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 maja 2009, 11:46:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5558