Zarządzenie nr 9/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 kwietnia 2009w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 9/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 kwietnia 2009


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR  9/2009
z dnia 14.04.2009 r.
WÓJT GMINY BONIEWO
 
  W sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego :
 
na  budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek długości 1952 mb.
 
Zgodnie  z art. 19 pkt. 1 art. 21 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2007 r Nr 233 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) powołuje komisję przetargową w następującym składzie :
 
1. ZDZISŁAWA BYWALSKA                                                 Przewodnicząca
2..ANNA GRUNT                                                                      Sekretarz
3. ANNA KOZŁOWSKA                                                          Członek
4. ALEKSANDRA WOŹNIAK                                                 Członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem 15.04.2009 r.
 
Szczegółowe zadania Komisji  zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2009, 14:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3790