Zarządzenie nr 6/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 27 marca 2009w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zarządzenie nr 6/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 27 marca 2009


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

ZARZĄDZENIE NR 6/2009
z dnia  27 marca 2009  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
1. Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszewo o dł. 2+041,41km .
 
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boniewo etap I.
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 165 oraz z 2008r. Nr 171,poz.1058) ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak- członek
4.Anna Kozłowska       - członek
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 31 marca 2009   roku.
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2009, 13:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3775