Zarządzenie nr 52/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 15 grudnia 2008w sprawie W sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego.

Zarządzenie nr 52/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 15 grudnia 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego.

Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2008 roku
 
  W sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego.
 
Na podstawie § 5 pkt 2 Instrukcji w sprawie zasad gospodarki rzeczowymi składnikami majątku oraz materiałami w urzędzie gminy Boniewo.
 
Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję likwidacyjną do likwidacji ogrodzenia przy szkole podstawowej oraz publicznym gimnazjum w Boniewie w następującym składzie:
 
1.     Anna Kozłowska- przewodnicząca,
2.     Anna Grunt – członek,
3.     Zdzisława Bywalska – członek.
 
§ 2
 
Do zadań komisji należy:
1.     Zapoznanie się ze stanem  elementów wchodzących w skład ogrodzenia,
2.     Sporządzenie protokołu likwidacyjnego,
3.     Przedłożenie protokołu Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 stycznia 2009, 14:38:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 stycznia 2009, 14:42:07)
Zmieniono: korekta numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6902