Zarządzenie nr 29/2007Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 20 listopada 2007w sprawie w sprawie wyznaczenia zastępców Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boniewie

Zarządzenie nr 29/2007
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 20 listopada 2007


w sprawie w sprawie wyznaczenia zastępców Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boniewie

 ZARZĄDZENIE NR 29 /2007 Wójta Gminy Boniewo z dnia  20 listopada 2007r.
  w sprawie wyznaczenia zastępców Dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Boniewie
 
 
                        Na podstawie art.39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  ze  zmianami)
z a r z ą d z a m , co następuje:
 
                                                                    § 1
         W przypadku nieobecności Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boniewie do pełnienia jego zastępstwa wyznaczam Panią Annę Kowalewską
i Pana Artura Dolatowskiego - nauczycieli tejże szkoły.
 
                                                                   § 2
                                                             
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania
 
  Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 listopada 2008, 15:36:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6687