Zarządzenie nr 41/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 25 września 2008w sprawie w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

Zarządzenie nr 41/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 września 2008


w sprawie w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

  ZARZĄDZENIE NR 41 /2008Wójta Gminy Boniewo z dnia  25 września 2008r.
 
  w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej
    w Osieczu Małym
 
 
                        Na podstawie art.39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  ze  zmianami)
 z a r z ą d z a m , co następuje:
 
                                                                    § 1
         W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym do pełnienia jego zastępstwa wyznaczam Panią Elżbietę Kubiak - nauczycielkę tejże szkoły.
 
 
                                                                   § 2
                                                             
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania
 
 
 
  Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 listopada 2008, 15:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6209